Sıfır Atık Yönetim Sistemi NeroSAYS

Geleceğimizi korumak için atık miktarını mümkün olan en düşük seviyeye indirmeliyiz. Sıfır Atık yönetim sistemimiz ile çevreyi korumak mümkün!

Sıfır Atık Yönetim Sistemi(SAYS) ile Atık Yönetimini Kolaylaştırın!

Sıfır Atık Yönetim Sistemi, atık miktarını minimuma indirerek, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan çevre dostu bir yaklaşımdır. Sıfır Atık Yönetim Sistemimiz, atık yönetim süreçlerini kolaylaştırmakta ve atıkların azaltılması ve geri dönüştürülmesi konusunda etkin bir yönetim sağlamaktadır.

Tek Merkezden Yönetim

Tüm atık kutuları, merkezi bir sistemde entegre bir şekilde yönetilir ve bu sistem, harita üzerinde tüm kullanıcılara açık hale getirilir.

Etkin Atık Toplama Sistemi

Sistem, atık toplama işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayarak atık yönetimini kolaylaştırır.

Harita Tabanlı Sıfır Atık Yönetimi

Sıfır atık faaliyetlerinin koordinasyonu, atık verilerinin izlenmesi ve analiz edilmesi için gelişmiş haritalama altyapısı kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sıfır atık hakkında bir mobil uygulama ve web sitesi hazırlanır.
Diğer uygulamalarla entegre edilerek tam uyumluluk sağlanır.
Kullanıcı yönetimi ile istenilen bölge veya kurum sisteme kolayca eklenir.
Geri dönüşüm kazanımları otomatik olarak hesaplanır ve raporlanır.
Atık kutuları tek bir noktadan yönetilir ve tüm kullanıcılara açılır.
Harita üzerinde bölge, güzergah çizimleri ve kutu atamaları yapılır.
Güzergah çevresindeki kutuların detaylı istatistikleri sunulur.
Kullanıcılara atanan kutulara harita üzerinden yol tarifi alınır.
Çoklu harita altyapısı ile farklı harita altlıklarına entegre olunur.
Atık kutusu ve verilerinin yoğunluk haritası oluşturulur.
Harita üzerindeki tüm veriler, bir ekranda toplanır ve izlenir.
Haritalar üzerinde gelişmiş filtrelemeler ile detaylı bilgi sunulur.
Atık verilerinin gün sonu raporu ve oransal miktar dağıtımı sağlanır.
Gelişmiş raporlama ile istenilen verilerin istatistikleri oluşturulur.
Anket modülü ile kullanıcılardan istenilen bilgiler kolayca toplanır.
Kullanıcılar sorumlu oldukları envanterleri kontrol eder.

Sadece mevcut modüllerle yetinmek zorunda değilsiniz. İhtiyacınıza özel olarak oluşturulacak yeni modüllerin sisteme entegrasyonu, size en uygun çözümü sunmak için önemli bir fırsat sağlıyor.

Atık Yoğunluk Haritaları

Atık yoğunluk haritaları, atık toplama birimlerinin işlerini kolaylaştırır ve atık yönetiminde verimliliği artırır.

  • Atık yoğunluk haritaları, atık üretiminin yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek atık toplama birimlerinin zaman ve kaynak kullanımını optimize eder.
  • Bu haritalar, atık toplama birimlerinin planlama sürecinde kullanılarak çevresel etkiyi minimize etmeye yardımcı olur.
  • Atık yoğunluk haritaları, sürdürülebilir bir atık yönetimi için veri tabanlı bir yaklaşım sunar ve gelecekteki atık yönetim stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanır.
  • Atık yoğunluk haritaları sayesinde eksik bölgeler belirlenerek atık toplama ve geri dönüşümü için gerekli ekipman ve eğitim desteği sağlanabilir.

Atık yoğunluk haritaları, atık üretiminin yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek atık toplama birimlerinin bölgeye daha etkili bir şekilde yönlendirilmesini sağlar.

Noktasal Atık Yönetim Planlaması

Atık yönetimi için noktasal veriler ve adrese dayalı nüfus bilgileri kullanılarak detaylı analizler yapılır.

Atık yönetiminde, nüfus bilgileri ve analizleri atık üretim miktarını belirlemede önemli bir role sahiptir. Sistemdeki noktasal veriler ve adrese dayalı nüfus bilgileri sayesinde, atık üretimi nüfus yoğunluğuna göre belirlenerek, ilçe, mahalle, cadde/sokak ve bina bazında raporlar alınır. Bu raporlar, atık toplama planlarının oluşturulmasında, atık toplama birimlerinin yönlendirilmesinde ve atık toplama süreçlerinin optimize edilmesinde kullanılır.

Bu bilgiler doğrultusunda, atık yönetimi planlarının daha verimli hale getirilmesi mümkün olmaktadır.

Atık Geri Dönüşümü İle İlgili Otomatik Hesaplamalar

Sistem verileriyle atıklar geri dönüştürülerek çevreye fayda sağlanır: sera gazı azaltılır, enerji tasarrufu yapılır, doğal kaynaklar korunur.

  • Sistem, geri dönüşüme gönderilen atıkların sayısını ve türlerini kaydederek atık kazanımı konusunda ne kadar etkili olduğunu hesaplar.
  • Geri dönüşüm sayesinde tasarruf edilen enerjinin miktarı, sistemdeki veriler kullanılarak otomatik olarak hesaplanır.
  • Geri dönüşüm sayesinde kaç ağacın korunduğu, sistemin otomatik hesaplamaları ile belirlenir ve bu sayede çevre koruma faaliyetleri desteklenir.

Atık geri dönüşümü aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayacak ve ağaçların korunmasına yardımcı olacaktır.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi

Çevreye Katkı

Sıfır atık projesi, çevre ve doğal kaynakların korunması için oldukça önemlidir. Projenin uygulanması tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi ve israfın önlenmesi ile birlikte atık azaltımını hedeflemektedir.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi

İnsan Sağlığı

Sıfır atık projesinin bir diğer faydası ise sağlık açısından önemlidir. Atıkların doğru şekilde yönetilmemesi, çevre kirliliğine ve dolayısıyla sağlık sorunlarına neden olabilir. Sıfır atık projesinin uygulanması ile çevre kirliliği azaltılarak, insan sağlığına katkıda bulunulabilir.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi

Toplum Faydası

Sıfır atık projesi aynı zamanda toplumsal fayda sağlar. Bu proje, atıkların doğru şekilde yönetilmesi için toplumda bilinçlenme ve eğitim çalışmalarına da önem verir. Bu sayede, toplumun sıfır atık kültürüne uyum sağlaması ve bu kültürü yayması sağlanır.

Sektör

Kullanım Alanları

ETKİLEŞİM

İLETİŞİME GEÇİN

Loading